Пълен инженеринг във
водните технологии!
   
     

 

» 12.08.2014: Хлорела в животновъдството.
» 4.07.2014: Хлорела.
» 13.06.2014: Биологично пречистване, допречистване и обеззаразяване на отпадъчните води с помощта на микроводорасли.
» 3.04.2014: Обезвреждане и оползотворяване на утайките от ПСОВ.
» 10.03.2014: Стабилизация на утайките от пречиствателни станции.
» 25.02.2014: Физико-химично пречистване на отпадъчните води (част 2).
» 11.02.2014: Физико-химично пречистване на отпадъчните води (част 1).
» 21.01.2014: Химично пречистване на промишлените отпадъчни води.
» 17.12.2013: Биохимично пречистване на промишлени отпадъчни води.
» 03.12.2013: Основни методи за пречистване на отпадъчни води (част 4)
» 22.11.2013: Основни методи за пречистване на отпадъчни води (част 3)
» 28.10.2013: Основни методи за пречистване на отпадъчни води (част 2)
» 24.09.2013: Реактор с прекъснато действие на работа (SBR - sequencing batch reactor)
» 11.09.2013: Приложение на мембраните в пречистването на отпадъчни води.
» 28.08.2013: Техники за оптимизиране на ПСОВ (част 3)
» 13.08.2013: Техники за оптимизиране на ПСОВ (част 2)
» 24.07.2013: Техники за оптимизиране на ПСОВ (част 1)
» 9.07.2013: Възможности на нанофилтрацията за омекотяване на вода.
» 8.07.2013: Анаеробни реактори
» 14.06.2013: Оборудване за ПСОВ-решетки
» 6.06.2013: Мембранни технологии в пречистването на отпадъчни води.
» 31.05.2013: Инсталация за рециклиране на синтетични
смазочно-охлаждащи течности (СОТ) -  Waste Wizard

12 Август 2014

Хлорела в животновъдството

Съвременното животновъдство е изградено на промишленото отглеждане на едър рогат добитък, свине, птици, риби и използването на балансирана пълноценна храна.

През последните десет години освен от витамини и хранителни добавки, рационалната храна на селскостопанските животни се допълни и от зелените микроводорасли, чийто представител е хлорела.

Хлорелата се отнася към зелените водни култури и има предимства по много показатели от останалите растения. Например по химически състав съдържа хлорофил, белтъчини, незаменими аминокиселини, витамини, набор от микроелементи, биологически активни вещества и др. С нея не могат да се сравнят нито водните, нито сухоземните растения. Хлорела съдържа 62% протеини, 30% въглеводороди, 5% мазнини, 3% минерални соли и всички витамини, особено много витамин С (1000-2500 мг на 1 кг сухо вещество). Някои от тях са в пъти повече, отколкото във висшите растения. Освен това съдържа кобалт, мед, манган, молибден, желязо, цинк, йод и други микроелементи.

По такъв начин хлорела може да се включи в храната на животните като биологична хранителна добавка и да запълни дефицита от аминокиселини, витамини, ненаситени мастни киселини, минерални вещества и микроелементи. Хлорела помага да се компенсира липсата на зеленфураж през зимата, като се добавя във фуража или като суспензия в поилките.

Предимствата на хлорела пред другите видове растителна биомаса са свързани и с изключително високия й темп на растеж, позволявайки от малка площ да се произвежда голямо количество биомаса. Също така не е необходима земеделска земя за отглеждането и.

Най-голямата ценност при използването на хлорела се заключава в това, че тя съдържа ензими които подобряват храносмилането и това води до допълнителен прираст на отглеждания добитък, до по-добри репродуктивни свойства, до повишаване на имунитета, по-малка смъртност и по-продължително въздействие върху организма на животните,което ги съхранява по-дълго време.

Известно е, че стомашно-чревният тракт на здравото животно е населен с млечно кисели бактерии, като основни от тях се явяват от семейство Lactobacillus. Те са много взискателни към източника на хранене и не растат в прости среди. Суспензията от хлорела, попадайки в стомашно-чревния тракт на животното, става оптимална хранителна среда, в която бурно се развиват млечнокисели бактерии. На активната дейност на тези бактерии се дължи ускоряването на ферментационните процеси и подобряването на храносмилането.

Приложение на хлорела

В животновъдството хлорелата се използва във вид на:

1. Суспензия;
2. Паста;
3. Суха биомаса;
4. Концентрат.

Всеки от тези видове на практика имат предимства и недостатъци.

Използването на хлорела във вид на суспензия например е свързано с големи транспортни разходи при превоза на големи разстояния.Затова производството на хлорела в този вид трябва да е свързано с потребителя.За големи,средно големи и по-малки ферми се препоръчва да се създадат малки алгистанции,които да обслужват нуждите на стадата във фермите. Само в такива случаи има максимална рентабилност при използването й. Биореакторите, които се предлагат са напълно автоматизирани и не се влияят от човешкия фактор.

Сухата хлорела във вид на прах или таблетки има по лоша усвояемост от течната. Освен това в сухата хлорела отсъстват целия спектър от водоразтворими биологически ценни вещества или метаболити,които хлорелата отделя в хранителната среда в процеса на фотосинтеза.

Пастата от хлорела се усвоява по добре от сухата ,но също е лишена от ценния комплекс от метаболити. Освен това пастата е необходима да се консервира заради високото съдържание на органика (чрез консерванти,сол или замразяване).

Концентратът от хлорела съдържа всички биологически ценности и усвояемост на течната хлорела. Съдържа не само живите клетки на хлорелата,но и пълния спектър водоразтворими метаболити, които се съдържат в хранителната среда.

Експериментално е доказано, че най-ефективно е храненето с хлорела във вид на суспензия. Течната хлорела има предимство, защото заедно с биомасата животните използват всички продукти за клетъчната си активност (витамини, антибиотици, ферменти и т.н.), намиращи се в разтвора, както и минералните вещества които първоначално са внесени в хранителната среда.

 

Dazhang Filtration Equipment Co.Dazhang Filtration Equipment Co.

Специализирана в проектиране, производство и търговия с разнообразни видове филтър преси и свързаното с тях оборудване.

Kintep Environmental Protection Equipment Co., Ltd.

Една от реномираните китайски фирми, произвеждаща различни видове винтови преси за обезводняване на утайки.

Jorsun company

Водеща компания в областта на инженеринга и производството на технологично оборудване за пречистване на силно замърсени индустриални отпадъчни води.