Пълен инженеринг във
водните технологии!
   
     

 

» 12.08.2014: Хлорела в животновъдството.
» 4.07.2014: Хлорела.
» 13.06.2014: Биологично пречистване, допречистване и обеззаразяване на отпадъчните води с помощта на микроводорасли.
» 3.04.2014: Обезвреждане и оползотворяване на утайките от ПСОВ.
» 10.03.2014: Стабилизация на утайките от пречиствателни станции.
» 25.02.2014: Физико-химично пречистване на отпадъчните води (част 2).
» 11.02.2014: Физико-химично пречистване на отпадъчните води (част 1).
» 21.01.2014: Химично пречистване на промишлените отпадъчни води.
» 17.12.2013: Биохимично пречистване на промишлени отпадъчни води.
» 03.12.2013: Основни методи за пречистване на отпадъчни води (част 4)
» 22.11.2013: Основни методи за пречистване на отпадъчни води (част 3)
» 28.10.2013: Основни методи за пречистване на отпадъчни води (част 2)
» 24.09.2013: Реактор с прекъснато действие на работа (SBR - sequencing batch reactor)
» 11.09.2013: Приложение на мембраните в пречистването на отпадъчни води.
» 28.08.2013: Техники за оптимизиране на ПСОВ (част 3)
» 13.08.2013: Техники за оптимизиране на ПСОВ (част 2)
» 24.07.2013: Техники за оптимизиране на ПСОВ (част 1)
» 9.07.2013: Възможности на нанофилтрацията за омекотяване на вода.
» 8.07.2013: Анаеробни реактори
» 14.06.2013: Оборудване за ПСОВ-решетки
» 6.06.2013: Мембранни технологии в пречистването на отпадъчни води.
» 31.05.2013: Инсталация за рециклиране на синтетични
смазочно-охлаждащи течности (СОТ) -  Waste Wizard

4 Юли 2014

Хлорела

Хлорела се отнася към едноклетъчните зелени водорасли. Родът хлорела включва различни видове едноклетъчни водорасли със зелен цвят и диаметър на клетката от 1.5 до 10 микрона.

Хлорела е била открита и класифицирана от холандския учен Байеринк през 1890 г. Обитава сладководни водоеми, притежава голям запас от хлорофил и комплекс от хранителни вещества, участва в процеса на фотосинтеза, поглъщайки въглероден диоксид и насищайки въздуха с кислород.

Хлорела се явява активен производител на биомаса с голямо процентно съдържание на протеини, мазнини, въглеводороди, витамини. Съдържа 650 вещества в концентрации, превъзхождащи съдържанието им в традиционните хранителни продукти – месо, мляко, плодове и зеленчуци. Отнася се към категорията "суперпродукти", като спирулина, зелен ечемик и пшеница, амброзия, прополис, пчелно млечице, събрали в себе си всички хранителни вещества, необходими за зараждането на бъдещ живот и обезпечаването на благополучно съществуване на всички биологични видове.

Богатият състав на хлорела, способността й бързо да се дели, да увеличава биомасата си от 2 до 4 пъти и повече за денонощие, а също така и постигнатите високи резултати при използването й в животновъдството я отличават значително от другите растения.

От голямо значение за практическото използване на хлорелата е нейната сравнително лесна технология за получване, достъпност и себестойност. Тези характеристики са определящи и за самия щам на хлорела.

Биохимичен състав на биомасата и хранителната среда на хлорелата

Фракция Биомаса Хранителна среда
хлорела
Свободни мастни к-ни 37 33
Естерифицирани мастни к-ни 37 33
Моно и диглицериди 23 23
Въглеводороди 63 63
Органични к-ни 54 44
Феноли 24 11
Неутрални съединения 40 32
Амини 30 26
Аминокиселини 40 40
Въглехидрати 7 7
Общо 355 312

При аминокиселинния анализ, както в клетъчното съдържание, така и в хранителната среда на хлорела, са намерени 40 аминокиселини. Около половината аминокиселини в хлорела влизат в протеиновия състав на водораслите, останалите се явяват свободни. В хранителния състав на хлорела освен свободни аминокиселини са открити и пептиди, и протеини. Протеините в хлорелата по хранителен състав превъзхождат соевия протеин. Ако сравним хранителната стойност на биомасата на хлорела като цяло, то се оказва че 1 кг биомаса е равен на 4-5 кг соя. При добавяне към 1 тон зърно на 5-7 кг сухо вещество хлорела, биологичната ценност на зърното се увеличава 1.5 пъти. По калоричност хлорелата може да се приравни към шоколада, а нейните протеини са равноценни на протеините на сухото мляко или месото.

Хлорела синтезира значително количество различни витамини превъзхождайки по този показател всичката растителна фуражна храна и селскостопанските култури. В клетките на хлорелата са намерени повече отколкото в дрождите: инозитол – 1.5 пъти; биотин – 2 пъти; пантотенова киселина – 1.3 пъти; пара амино бензоена киселина - 2.9 пъти. Витамин В12 не се съдържа нито в дрождите, нито във висшите растения, а хлорелата го произвежда. Ако в рибеното масло се съдържат 6 витамина, то в хлорелата са не по-малко от 13.

В 1 г маса сухо вещество хлорела се съдържат 1000-1600 мкг каротин, витамин В1 – 2-18 мкг; В2 - 21-28 мкг; В6 – 9 мкг; В12 - 0.025-0.1 мкг; С - 1300-5000 мкг; провитамин D - 1000 мкг; К - 6 мкг; РР - 110 - 180 мкг; Е - 10-350 мкг; пантотенова киселина - 12-17 мкг; фолиева киселина - 485 мкг; биотин – 0.1 мкг. Освен каротин, който в хлорелата е 7-10 пъти повече от шипките и сушените кайсии, това водорасло, за разлика от висшите растения, съдържа и витамин А в чист вид до 100 мг в 100 г маса сухо вещество.
Съдържанието на въглехидрати в хлорела съществено зависи от условията на растеж и може да бъде около половината сухо вещество. От монозахаридите се съдържат глюкоза и фруктоза. В малки количества са представени и другите захари: ксилоза, галактоза, рибоза, рамноза, рафиноза, захароза.

От хлорела е изолиран биологически активен полизахарид - хлон А. При хидролиза на това съединение е намерено рамноза, арабиноза, глюкоза, галактоза, глюкуронова киселина. С опити е доказано, че хлон А индуцира образуването на интерферон, който потиска развитието на карценом на Ерлих и вируса на грип.

В хранителната среда на хлорела се съдържат голямо количество органични киселини - до 80-100 мг/л. Средно органичните киселини съставляват 20-25% от общото количество вещества, извлечени от хранителната среда. Доминиращо място сред киселините има гликоловата киселина, еднакво активно се изработват и други като: глюконова, ябълчена, мравчена, оцетна, оксалацетатна, млечна, пропионова, глиоксилова, маслена киселини.

Разнообразен е и състава на мастните киселини в хлорелата: палмитинова, олеинова, палмитинолеинова, стеаринова, пентадеканова, линолова, линоленова, арахидонова и др.

Около 80% от всички мастни киселини в хлорелата са ненаситени, т.е. съдържат двойни връзки и вследствие на това имат особени биохимични и физични свойства, висока биологична ценност. Полиненаситените мастни киселини се явяват предшественици на простогландините и регулират при животните всички физиологически процеси и запазват хомеостазата.

Полиненаситените киселини, напр. архидонова, линолова, линоленова са незаменими, т.е. те не се синтезират в организма на човека и животните, а трябва да постъпят с храната в количество 2 г/ден. При дефицит от тези киселини се развива дерматит и други нарушения.

Сухото вещество на хлорелата съдържа 5.5-10% пепел. В състава на пепелта има много фосфор, сяра, магнезий. Съдържанието на магнезий в 1 кг сухо вещество на хлорела е от 2.9-13.7 г. Клетките на хлорела са богати на йод. Съдържанието на макро и микроелементи в хлорелата зависи от състава на хранителната среда. В състава на хранителната среда влизат биологично активни елементи, като желязо, цинк, кобалт, мед, манган, молибден и др.

Благодарение на уникалния си природен състав, хлорела не случайно е наречена житото на бъдещето и космическа храна.

 

Dazhang Filtration Equipment Co.Dazhang Filtration Equipment Co.

Специализирана в проектиране, производство и търговия с разнообразни видове филтър преси и свързаното с тях оборудване.

Kintep Environmental Protection Equipment Co., Ltd.

Една от реномираните китайски фирми, произвеждаща различни видове винтови преси за обезводняване на утайки.