Пълен инженеринг във
водните технологии!
   
     

 

 Флотатори:
» SDAF
» HDAF
» DAF
» SAF

 Винтови филтър преси

 Мембранни системи:
» Нанофилтрационни (NF)
» Обратноосмотични (RO)

 Мембрани и мембранни корпуси

12 Август 2014:
Хлорела в животновъдството

4 Юли 2014:
Хлорела

Продукти, използвани при пречистването на отпадъчни води:

 Флотатори:

Флотацията е физико-химичен процес за третиране на силно замърсени отпадъчни води. Използва се главно за третиране на индустриални отпадъчни води или като начален етап ... повече

Типове флотатори:
» SDAF: компактен, високоефективен, с хидростатично натоварване ... повече
» HDAF: флотация чрез микромехурчета - високоефективен, компактен флотатор с хидростатично натоварване ... повече
» DAF: флотация чрез микромехурчета – DAF (Dissolved Air Flotation) - въздухът е разтворен във вода под налягане за образуването на микро мехурчета ... повече
» SAF: високо ефективни повърхностни флотатори. Механизмът на работа е основан на механизма на работа на стандартния флотатор ... повече

Винтови филтър преси:

Филтър-пресите са съоръжения за обезводняване на утайките, формирани в процесите на пречистване на битови и промишлени отпадъчни води ... повече

Мембранни системи:

» Нанофилтрационни (NF)
» Обратноосмотични (RO)

Мембрани и мембранни корпуси- технически характеристики

 

Kintep Environmental Protection Equipment Co., Ltd.

Една от реномираните китайски фирми, произвеждаща различни видове винтови преси за обезводняване на утайки.