Пълен инженеринг във
водните технологии!
   
     

 

 Флотатори:
» SDAF
» HDAF
» DAF
» SAF

 Винтови филтър преси

 Мембранни системи:
» Нанофилтрационни (NF)
» Обратноосмотични (RO)

 Мембрани и мембранни корпуси

12 Август 2014:
Хлорела в животновъдството

4 Юли 2014:
Хлорела

Kintep Environmental Protection Equipment Co., Ltd.Kintep Environmental Protection Equipment Co., Ltd.

Основана през 2005 г., Kintep е една от реномираните китайски фирми, произвеждаща различни видове винтови преси за обезводняване на утайки.

Винтовата преса, специално разработена от Kintep използва мултиламиниран филтър и спираловидно въртене на бавни обороти, което осигурява надеждна и ефективна експлоатация, спестява вода и енергия. Тази преса отлично концентрира и дехидратира утайките, компактна е и значително редуцира разходите по конструкция и дизайн, експлоатация и поддръжка на  цялостното съоръжение.

Пресите за обезводняване на утайки на фирма Kintep намират приложение в следните сектори: третиране на утайки от градски ПСОВ, обработка на утайките от пречиствателни съоръжения в хранително вкусовата промишленост, при рафиниране на захар и други сфери.

Компанията притежава сертификати за качество ISO 9001 и ISO 14001.

Реализира продукцията си на следните пазари: Германия, Холандия, Чехия, Австралия, Канада, Сингапур, както разбира се и на местния пазар.

Използвайки продуктите на Jorsun company, ние ще ви предложим най-доброто техническо решение, съобразено с вашите индивидуални условия и изисквания. Ще поемем грижата и по отношение на  гаранционното и следгаранционно обслужване.

 

Dazhang Filtration Equipment Co.Dazhang Filtration Equipment Co.

Специализирана в проектиране, производство и търговия с разнообразни видове филтър преси и свързаното с тях оборудване.

CHIWATECCHIWATEC Xi'an Haohaijia Water Treatment Technology Co., Ltd e модерна високотехнологична компания с водещи позиции в областта на пречистване на водата.