Пълен инженеринг във
водните технологии!
   
     

 

 Флотатори:
» SDAF
» HDAF
» DAF
» SAF

 Винтови филтър преси

 Мембранни системи:
» Нанофилтрационни (NF)
» Обратноосмотични (RO)

 Мембрани и мембранни корпуси

12 Август 2014:
Хлорела в животновъдството

4 Юли 2014:
Хлорела

Jorsun CompanyJorsun Company

Jorsun company, Китай, е водеща компания в областта на инженеринга и производството на технологично оборудване за пречистване на силно замърсени индустриални отпадъчни води. Компанията фокусира дейността си върху оборудване за механична сепарация и предлага цялостни решения за своите клиенти. Jorsun company  произвежда богата гама от флотатори, намиращи приложение в различните сектори на промишлеността:

» петролни продукти и други индустрии, свързани с отделяне или изхвърляне на масла и нефтопродукти в отпадъчни води;
» при производство на целулоза, хартия, картон и др.;
» хранително-вкусовата промишленост: консервни фабрики, кланици, млеко и месо преработване.

Флотацията е процес за сепариране на суспендирани или емулгирани вещества от течната фаза и прилепването към газови мехурчета (обикновено въздух) и изнасянето им към повърхността.

Флотацията с микро-мехурчета се прилага при пречистването на отпадъчни води за достигане на нужното ниво на пречистване, при сгъстяване на утайки преди депониране или обезводняване.

Продуктовата гама на Jorsun company включва флотатори с капацитет от 3 до 500 м3/час, както и  системи за автоматично дозиране на флокулант.

Компанията изнася своята продукция и в страни от Европейския съюз: Холандия, Германия, Франция, както и в Русия.

Използвайки продуктите на Jorsun company, ние ще ви предложим най-доброто техническо решение, съобразено с вашите индивидуални условия и изисквания. Ще поемем грижата и по отношение на  гаранционното и следгаранционно обслужване.

 

Dazhang Filtration Equipment Co.Dazhang Filtration Equipment Co.

Специализирана в проектиране, производство и търговия с разнообразни видове филтър преси и свързаното с тях оборудване.

Kintep Environmental Protection Equipment Co., Ltd.

Една от реномираните китайски фирми, произвеждаща различни видове винтови преси за обезводняване на утайки.