Пълен инженеринг във
водните технологии!
   
     
Пречистване на питейни, процесни и отпадъчни води. Проектиране на пречиствателни станции за битови и <br>промишлени отпадъчни води. Анаеробни технологии за пречистване на индустриални отпадъчни води и преработване на хранителни отпадъци. Алга станции за производство на биомаса и пречистване на индустриални и битови отпадъчни води. Проектиране на пречиствателни станции за питейни води.
Проектиране на пречиствателни станции
Инженерингова дейност
Консултантска дейност

 

 Дейности и услуги:
» Проектиране
» Инженерингова дейност
» Консултантска дейност

Jorsun company

Водеща компания в областта на инженеринга и производството на технологично оборудване за пречистване на силно замърсени индустриални отпадъчни води.

Kintep Environmental Protection Equipment Co., Ltd.

Една от реномираните китайски фирми, произвеждаща различни видове винтови преси за обезводняване на утайки.

Аквалев ЕООД работи в сферата на пречистването на питейни, процесни и отпадъчни води.

Тясно специализирана е в проектиране и изграждане на нови индустриални пречиствателни съоръжения, както и оптимизирането на съществуващи такива.

Аквалев ЕООД, чрез  партньорството си с фирми с утвърден професионален опит, цели да предоставя на клиентите си качествени пречиствателни съоръжения за индустриални отпадъчни води, изпълнени в съответствие със строгите европейски изисквания за проектиране, изграждане и въвеждане в експлоатация.

Наши надеждни партньори в мисията за опазване чистотата на природата и водите в България са Аквабиохим ООД и Аква продукти ООД.

Успешно реализираните ни общи проекти доказват, че избраният от нас път е правилен - съвместно да предоставяме Пълен инженеринг във
водните технологии! и непрекъснато да усъвършенстваме работата си.

След важната стъпка в обединяването, като отговор пред предизвикателствата на пазара, сме си поставили и следващата голяма цел: да участваме в създаването и налагането на съвременни технологии за обработка на течните отпадъци и пречистването на отпадъчните води, съобразено с екологичните стандарти.

Считаме това за началото на  изграждане на екологичната индустрия в България.

Реализиранeто на тази цел ще доведе до възстановяване на ценни микро и макро продукти, получаване на енергия, редуциране и употреба на утайките от технологичните процеси.

Това са реални възможности на инвеститорите за генериране на финансови приходи в съответствие с критериите на европейското законодателство.

 

12 Август 2014:
Хлорела в животновъдството

4 Юли 2014:
Хлорела