Пълен инженеринг във
водните технологии!
   
     

 

 Дейности и услуги:
» Проектиране
» Инженерингова дейност
» Консултантска дейност

12 Август 2014:
Хлорела в животновъдството

4 Юли 2014:
Хлорела

Проектиране

» Проектиране на пречиствателни станции за битови и промишлени отпадъчни води;
» Проектиране на пречиствателни станции за питейни води.

Фирмата разработва проекти до необходимата Ви фаза - идеен, технически и работен.
Разработването на всички фази на проекта обхваща задължителните части:

» част Технологична;
» част Архитектурна;
» част Строително – Конструктивна;
» част ВиК;
» част Машинно - Конструктивна;
» част Електротехническа;
» част Отопление, вентилация и климатизация;
» част Вертикална планировка;
» част Геодезия;
» част ПБЗ и ППЗ.

Разработките ще бъдат изпълнени съгласно Нормативните изисквания на Република България и при спазване изискванията на Наредба № 4 от 21.05.2001 г. за съдържанието на инвестиционните проекти.