Пълен инженеринг във
водните технологии!
   
     

 

 Дейности и услуги:
» Проектиране
» Инженерингова дейност
» Консултантска дейност

12 Август 2014:
Хлорела в животновъдството

4 Юли 2014:
Хлорела

Консултантска дейност

Фирма Аквалев ЕООД извършва консултански услуги в областта на производствената дейност:

1. Алга станции за производство на биомаса и пречистване на индустриални и битови отпадъчни води:

Едноклетъчните водорасли или алгии са фотосинтезиращи микроорганизми, които използват неорганичен субстрат и светлина за растеж. Култивирането им от човека датира от стотици години. Изключително високото съдържание на протеини, полезни мастни киселини и редица други ценни съставки, прави алгиите важна хранителна суровина както за животни, така и за хора. Предимствата им пред други видове растителна биомаса са свързани с изключително високия им темп на растеж, позволявайки от малка площ да се произвежда по-голямо количество биомаса. Също така не е необходима земеделска земя за отглеждането им. Потреблението на вода  е понижено в сравнение с конвенционалното земеделие. В много страни биомасата от алгии се използва като фуражна смеска за крави, птици, овце и др. Едноклетъчните водорасли не само доставят ценни хранителни вещества на животните, но и стимулират тяхната имунна система, като по този начин намаляват използването на антибиотици в животновъдството.

Много видове алгии са подходящи за отглеждане в отпадъчни води тъй като могат да усвояват дори и високи концентрации на замърсители. Така тези микроорганизми могат да играят съществена роля във водопречистването, като усвояват неорганичните замърсители, включително и тежките метали, и в същото време произвеждат ценна биомаса.

Фирма Аквалев извършва консултации и проектиране на алга станции, както за производство на биомаса и ценни продукти, така и комбинирани алга станции за пречистване на индустриални и битови отпадъчни води.

2. Алга станции за производство на хлорела  в животновъдството:

Съвременното животновъдство е изградено на промишленото отглеждане на едър рогат добитък, свине, птици, риби и използването на балансирана пълноценна храна.
През последните десет години освен от витамини и хранителни добавки, рационалната храна на селскостопанските животни се допълни и от зелените микроводорасли, чийто представител е хлорелата.

Хлорелата се отнася към зелените водни култури и има предимства по много показатели от останалите растения. Например по химически състав - съдържа хлорофил, белтъчини, незаменими аминокиселини, витамини, набор от микроелементи, биологически активни вещества и др. С нея не могат да се сравнят нито водните, нито сухоземните растения. Хлорелата съдържа 62% протеини, 30% въглеводороди, 5% мазнини, 3% минерални соли и всички витамини, особено много витамин С (1000-2500 мг на 1 кг сухо вещество). Някои от тях са в пъти повече, отколкото във висшите растения. Освен това съдържа кобалт, мед, манган, молибден, желязо, цинк, йод и други микроелементи.

По такъв начин хлорела може да се включи в храната на животните като биологична хранителна добавка и да запълни дефицита от аминокиселини, витамини, ненаситени мастни киселини, минерални вещества и микроелементи. Хлорела помага да се компенсира липсата на зелен фураж през зимата, като се добавя във фуража или като суспензия в поилките.
Предимствата на хлорела пред другите видове растителна биомаса са свързани и с изключително високия й темп на растеж, позволявайки от малка площ да се произвежда голямо количество биомаса. Също така не е необходима земеделска земя за отглеждането й.

Най-голямата ценност при използването на хлорела се заключава в това, че тя съдържа ензими, които подобряват храносмилането и това води до допълнителен прираст на отглеждания добитък, до по-добри репродуктивни свойства, до повишаване на имунитета, по-малка смъртност и по-продължително въздействие върху организма на животните, което ги съхранява по-дълго време.

Известно е, че стомашно-чревният тракт на здравото животно е населен с млечно кисели бактерии, като основни от тях се явяват от семейство Lactobacillus. Те са много взискателни към източника на хранене и не растат в прости среди. Суспензията от хлорела, попадайки в стомашно-чревният тракт на животното, става оптимална хранителна среда, в която бурно се развиват млечнокисели бактерии. На активната дейност на тези бактерии се дължи ускоряването на ферментационните процеси и подобряването на храносмилането.

В животновъдството хлорелата се използва във вид на суспензия, паста, суха биомаса, концентрат. Всеки от тези видове на практика имат предимства и недостатъци.

» Използването на хлорела във вид на суспензия например е свързано с големи транспортни разходи при превоза на големи разстояния. Затова производството на хлорела в този вид трябва да е свързано с потребителя. За големи, средно големи и по-малки ферми се препоръчва да се създадат малки алга станции, които да обслужват нуждите на стадата във фермите. Само в такива случаи има максимална рентабилност при използването й. Биореакторите, които се предлагат са напълно автоматизирани и не се влияят от човешкия фактор.

» Сухата хлорела във вид на прах или таблетки има по лоша усвояемост от течната. Освен това в сухата хлорела отсъстват целия спектър от водоразтворими биологически ценни вещества или метаболити, които хлорелата отделя в хранителната среда в процеса на фотосинтеза.

» Пастата от хлорела се усвоява по-добре от сухата, но също е лишена от ценния комплекс от метаболити. Освен това пастата е необходима да се консервира заради високото съдържание на органика (чрез консерванти, сол или замразяване).

» Концентратът от хлорела съдържа всички биологически ценности и усвояемост на течната хлорела. Съдържа не само живите клетки на хлорелата, но и пълния спектър водоразтворими метаболити, които се съдържат в хранителната среда.

Експериментално е доказано, че най-ефективно е храненето с хлорела във вид на суспензия. Течната хлорела има предимство, защото заедно с биомасата животните използват всички продукти за клетъчната си активност (витамини, антибиотици, ферменти и т.н.), намиращи се в разтвора, както и минералните вещества, които първоначално са внесени в хранителната среда.

Аквалев извършва проектиране, изработка и пуск на алга станции за хлорела, предлага обучение на персонал и консултации по въпроси, свързани с използването на хлорела в животновъдството.

3. Химична и електрохимична обработка на метали:
» Обезмасляване;
» Байцване;
» Неутрализация;
» Галванични покрития;
» Анодна оксидация на алуминий и сплавите му;
» Химическо и електрохимическо оцветяване на анодиран алуминий;
» Уплътняване на анодно оксидни покрития.

4. Предварителна химическа обработка на метални повърхности, преди нанасяне на прахови покрития:
» Хроматиране;
» Фосфатиране;
» Безхромно третиране с продукти на базата на Zr и Ti.

5. Преработката на етерично-маслени култури и получаване на продукти на тази база:
Чрез своя професионален опит, фирмата може да бъде полезна на всички етапи от преработката на тези продукти.

Фирма Аквалев ЕООД разработва методики за отстраняване на възникналите проблеми, извършва прецизиране на производствените процеси и технологичните режими, предлага нови технологии за получаване на продукти и финиш на изделия, отговарящи на съвременните европейски и световни стандарти.

 

Dazhang Filtration Equipment Co.

Специализирана в проектиране, производство и търговия с разнообразни видове филтър преси и свързаното с тях оборудване.

Kintep Environmental Protection Equipment Co., Ltd.

Една от реномираните китайски фирми, произвеждаща различни видове винтови преси за обезводняване на утайки.

Jorsun company

Водеща компания в областта на инженеринга и производството на технологично оборудване за пречистване на силно замърсени индустриални отпадъчни води.