Пълен инженеринг във
водните технологии!
   
     

 

 Дейности и услуги:
» Проектиране
» Инженерингова дейност
» Консултантска дейност

12 Август 2014:
Хлорела в животновъдството

4 Юли 2014:
Хлорела

Аквалев ЕООД извършва следните дейности и услуги:

 Проектиране

Проектиране на пречиствателни станции за битови и промишлени отпадъчни води, както и на питейни води. Фирмата разработва проекти до необходимата Ви фаза - идеен, технически и работен ... повече

 Инженерингова дейност

Аквалев ЕООД и Аквабиохим ООД осъществяват пълен инженеринг на пречиствателни станции, анаеробни технологии за пречистване, оптимизация на анаеробни стопанства ... повече

 Консултантска дейност

Консултански услуги по екологични проекти, в областта на происводствената дейност, свързана с химична и електрохимична обработка на метали, като обезмасляване, байцване, неутрализация ... повече